How do consumers perceive organization’s brand image on TikTok?
: A study of TikTok's role in shaping organization’s brand

  • Hend Al-Saadi

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkEngelska
HandledareIndira Kjellstrand (Handledare) & Axel Welinder (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här

'