How enforced remote work during Covid-19 affects employee engagement and how remote work could be used in the future.
: a case study exploring the effects of remote work on engagement in two banks

  • Lindström Jacob
  • Flou Julia

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2021-juli-09
OriginalspråkEngelska
HandledareIndira Kjellstrand (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

  • Internationellt företagande och marknadsföring

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

Citera det här

'