How German consumers identify sustainable food products at the point of sale

  • Matthieu Classen
  • Sarah Heggemann

Examensarbete: Magisterexamen

Tilldelningsdatum2020-juli-06
OriginalspråkEngelska
HandledareKarin Alm (Handledare) & Jens Hultman (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Magisterprogram - internationellt företagande och marknadsföring

Kurser och ämnen

  • Internationellt företagande och marknadsföring

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här

'