How male and female characters have been portrayed
: An investigation on the use of nouns and adjectives in Pride and Prejudice from the perspective of linguistic sexism

  • Yingying Xu

Examensarbete: Magisterexamen

Tilldelningsdatum2010-feb.-26
OriginalspråkEngelska
HandledareAnna Ekström (Handledare) & Carita Lundmark (Examinator)

Kurser och ämnen

  • Engelska

Högskolepoäng

  • 22,5 hp

Nationell ämneskategori

  • Humaniora och konst (6)

Citera det här

'