How much has the shopping experience changed?
: a study on how the Covid-19 pandemic influenced the shopping experience and customers’ value creation

  • Nina Bratanovic
  • Frida Fransson

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2021-juli-09
OriginalspråkEngelska
HandledareLisa Källström (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

  • Företagsekonomi

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Ekonomi och näringsliv (502)

Citera det här

'