How the COVID-19 pandemic affects physical store frontline employees

  • Anna Andersson
  • Jesper Johansson

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2021-aug.-18
OriginalspråkEngelska
HandledareKarin Alm (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

  • Internationellt företagande och marknadsföring

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här

'