Humörets inverkan på minnesprocessen
: Kan framplockningen av ett minne underlättas om graden av upprymdhet vid framplocknings- och inkodningstillfälle matchar?

  • Tobias Persson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Tidigare studier har visat att personer som i ett tillstånd av glädje får lära sig ett neutralt material, senare minns detta i högre grad om de vid det tillfället också är glada. Fenomenet beror på att humöret blivit förknippat med det inlärda materialet och går under namnet mood depedent memory (MDM). I denna studie undersöktes huruvida humörtyperna lugn och upprymd på liknande sätt kan utgöra ledtrådar för framplockningen av neutrala minnen. Ökade kunskaper om minnesprocessen är intressant av flera skäl. Ett stort tillämpningsområde är inom rättspsykologin där ögonvittnens förmåga att minnas ett händelse-förlopp kan vara avgörande för en brottsutredning. I ett onlinexperiment fick 86 deltagare studera en ordlista bestående av 15 ord i någon av nämnda humörtyper och senare försöka återge så många som möjligt av orden i antingen samma eller den andra humörtypen. För att påverka deltagarnas humör an-vändes filmer som var cirka en minut långa inför instuderings- respektive testfas. Deltagarna fick själva uppskatta sin grad av upprymdhet direkt efter respektive filmvisning. Resultatet av studien visade inte på någon MDM-effekt gällande minnet av ordlistan. Detta kan indikera att de studerade humörtyperna inte har samma förmåga att fungera som ledtrådar för minnet som humörtypen glädje. Mer forskning kring fenomenet behövs och tänkbara framtida upplägg diskuteras. Metoden för att påverka deltagarnas humör visade sig vara effektiv vilket skulle kunna vara användbart för framtida studier.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledarePer Davidson (Handledare) & Emma A. Renström (Examinator)

Kurser och ämnen

  • Psykologi

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Psykologi (50101)

Nyckelord

  • Mood dependent memory
  • upprymd
  • lugn
  • minne
  • humör

Citera det här

'