Human-Computer Interaction associated with Decisions in Graphical Interfaces

  • Aimah Durrani
  • David Håkansson

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkEngelska
HandledareMarijana Teljega (Handledare) & Charlotte Sennersten (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Datasystemutvecklingsprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik (10202)

Citera det här

'