Human Urine
: can it be applied as fertilizer in agricultural systems?

  • Julia Filling

Examensarbete: Magisterexamen

Tilldelningsdatum2018-maj-14
OriginalspråkEngelska
HandledareSammar Khalil (Handledare), Anna Karin Rosberg (Handledare) & Jean O. Lacoursière (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Magisterprogram i vattenvård

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Biologi (106)
  • Annan lantbruksvetenskap

Citera det här

'