Humanity and Dominance in Police Interviews. Causes and Effects

 • Kent Madsen

  Examensarbete: Magisterexamen

  Tilldelningsdatum2011-feb.-14
  OriginalspråkEngelska
  HandledareUlf Holmberg (Handledare) & Georg Stenberg (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Citera det här

  '