Hur är lärarnas syn på naturvetenskapen i dagens förskola och skolår 1-5?

 • Susanne Hornling
 • Christel Larsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vi har genom årens gång stött på alarmerande rapporter om ett sviktande intresse för naturvetenskap hos dagens barn Syftet med vår undersökning var att se om det kunde finnas några orsaker till detta inom förskola och skola. Vi intervjuade tio lärare, fem från förskolan och fem från grundskolans tidigare år. Sedan analyserade vi intervjuerna och tittade efter mönster, likheter och avvikelser. Med lärarna samtalade vi framför allt kring följande: Attityder till naturvetenskap, språk; kommunikation och begreppens betydelse inom naturvetenskap samt lärarrollens betydelse. Resultatet av intervjuerna blev att vi såg att dessa lärare ofta förknippade naturvetenskap med enbart naturkunskap och att det fanns en avsaknad kring synliggörandet kring andra naturvetenskapliga ämne så som fysik, kemi och teknik. Dessutom brast det i samarbetet mellan förskola och skola och en röd tråd saknades i elevernas skolgång, från förskola och vidare framåt genom de olika stadierna i grundskolan. I resultatet framgick också vilken betydande roll läraren spelar och vikten av att vara medveten, och att synliggöra naturvetenskapen i barnens vardag.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '