Hur är tillförlitligheten vid identifikation av människor ur andra etniska grupper kontra den egna?

 • Rebecca Knutsson
 • Emelie Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Inledningsvis belyses generella faktorer som påverkar ansikts- igenkänning. Därefter läggs fokus på cross- race fenomenet, vilken studien syftar till att undersöka. Uppsatsen grundar sig på två hypoteser som båda berör förmågan till igenkänning av ansikten från den egna samt av annan etnisk grupp. I studien deltog två grupper (N = 63), kineser och svenskar som testades med ett bildspel uppdelat i två delar. I instuderingsfasen visades 21 ansikten, med jämn fördelning av asiatiska, afrikanska och europeiska ansikten. Testfasen bestod av 42 ansikten, varav hälften från instuderingsfasen (gamla) och hälften nya. På svarsblankett angav deltagarna ifall ansiktet var nytt eller gammalt. Signifikanta resultat visade att den svenska gruppen hade högst igenkänning av sin egen etniska grupp medan detta resultat inte kunde hittas hos den kinesiska gruppen.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '