Hur allvarligt vi bedömer diskriminering beror på om det orsakas av ingruppsgillande eller utgruppsogillande

 • Tin Medjugorac

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Diskriminering kan bero på olika attityder, en av dem är att man ogillar medlemmar av den gruppensom man själv inte tillhör (utgruppsnegativitet), och en annan kan vara att man gillar medlemmar avsin egen grupp (ingruppspositivitet), diskriminering kan alltså ibland ske utan att man har någonnegativ attityd till den andra gruppen. I den här studien undersöktes hur allvarlig diskrimineringanses vara beroende på om den baseras på utgruppsnegativitet eller ingruppspositivitetHuvudhypotesen att diskriminerande beteende anses mer allvarligt om det orsakas avutgruppsnegativiteten än av ingruppspositiviteten fick stöd. Det vill säga att människor är merförlåtande när diskrimineringen sker därför att någon är partisk än när diskrimineringen sker därföratt någon är hatisk. Studien visade också att personer som skattar högt på social dominans skattadepersoner som diskriminerade mindre negativt. Resultaten diskuteras i relation till teorier om normermot fördomsfullhet och diskriminering.

  Tilldelningsdatum2013-juni-20
  OriginalspråkSvenska
  HandledareÖyvind Jörgensen (Handledare) & Pia Rosander (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Psykologi (50101)

  Nyckelord

  • ingruppspositivitet
  • utgruppsnegativitet
  • attityder
  • diskriminering
  • social dominans
  • orientering
  • identitetsteori

  Citera det här

  '