Hur används datorn som ett hjälpmedel i skolan? –Enkätundersökning om hur datorn tillämpas och används av elever och pedagoger i undervisningen

 • Feria Latifi Nasufi
 • Juliana Mousawi

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Hur används datorn som ett hjälpmedel i skolan?

  –Enkätundersökning om hur datorn tillämpas och används av elever och pedagoger i undervisningen.

  Författare: Feria Latifi Nasufi

  Juliana Mousawi

  Abstract

  Syftet med arbetet är att undersöka hur datorn används som ett hjälpmedel i undervisningen i grundskolan för elever i årskurs 2-6. Samt hur pedagogerna förhåller sig till datorn som ett hjälpmedel. Huvudinnehållet i arbetet är hur datorn används i skolan som ett hjälpmedel i ett undervisningssyfte för både pedagoger och elever samt vilka för och nackdelar datorn har i undervisningen.

  Vår undersökning bygger på två enkätundersökningar, en med eleverna samt en med pedagogerna. Undersökningen ägde rum på en grundskola för elever i årskurs 2-6.

  Våra problempreciseringar:

  Vilket förhållningssätt har eleverna till datorn som ett hjälpmedel i skolan?

  Hur arbetar och använder pedagogerna sig utav datorn i undervisningen?

  Resultaten från undersökningen visade sig vara ha en positiv inställning i hur eleverna arbetar med datorn som ett hjälpmedel i skolan. Eleverna stimulerades för ett fortsatt arbete med hjälp av datorn medan pedagogerna menade att datorn bidrog till variation och motivation i undervisningen.

  Tilldelningsdatum2008-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '