Hur barn och ungdomar inspireras till att utöva musik på fritiden - något alla lärare som undervisar i musik bör veta

 • Johan Nilsson
 • Cecilia Thulin

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med undersökningen var att ta reda på varför barn och ungdomar börjar musicera och varifrån deras musikintresse kommer. Vår teoretiska utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet. I litteraturgenomgången behandlas relevanta faktorer som påverkar musikintresset, barn och ungdomars utövande av musik, forskning kring musikens positiva effekter och vad styrdokumenten säger om musik i skolan. Resultatet av de semistrukturerade intervjuerna delades in i sju teman och visar att det är skillnad på varifrån musikintresset kommer och varför musik börjar utövas. Utvecklingen mot ett utövande delas in i tre steg. Dessa är att intresse skapas, instrument börjar utövas och att intresset upprätthålls och musicerandet fortsätter. Informanterna spelar främst på grund av musikens intrisikala värden och musikens funktion ses som livsförhöjande, kommunikativ och social. Alla lärare som undervisar i musik har ett stort ansvar då de kan erbjuda sina elever möjlighet att börja utöva musik.

  Tilldelningsdatum2006-maj-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '