Hur blir det sommar?
en studie om pedagogens uppfattningar om vad och hur barn lär naturvetenskap

 • Camilla Bryhagen
 • Malin Nilsson

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Abstract

  Denna studie behandlar hur lärare undervisar i naturvetenskap och vilken didaktik de använder. Det finns många synpunkter kring hur den naturvetenskaplig undervisning bör vara utformad, men fungerar teorierna i praktiken? Vad tror pedagogerna på fältet, som vi talat med? Vad är en effektiv inlärningsmetod? Hur formar man som pedagog sin undervisning efter sina elevers erfarenheter och hur utvecklar kan de hjälpa eleverna att få en djupare förståelse för naturvetenskapliga fenomen? Det är vad denna studie kommer att handla om.

  Vårt syfte är att belysa att det finns många olika sätt och perspektiv på den naturvetenskapliga didaktiken. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer av pedagoger ute i verksamheterna som alla har något att delge av hur de praktiserar sin didaktik och hur de ser på elevers lärande inom de naturvetenskapliga områdena.

  Tilldelningsdatum2012-maj-21
  OriginalspråkSvenska
  HandledareIngrid Lindahl (Handledare)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • didaktik
  • pedagoger
  • elevers lärande och erfarenhetsvärld
  • ämnesintegration. naturvetenskapens didaktik

  Citera det här

  '