Hur det dagliga livet påverkas efter cystektomi på grund av urinblåsecancer

 • Monica Eklund
 • Pia Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Urinblåsecancer finns i olika former och vid muskelinvasiv cancer är radikal operation den vanligaste behandlingen. Förutsatt att cancern inte spridit sig, då görs en cystektomi. Många människor har en naturlig förmåga att hantera kriser och skapar ny balans i tillvaron efter en påfrestande händelse i livet. Sjuksköterskan kan ge råd och stöd i situationen och bör då ha kunskap om förändringar i personens fysiska och psykiska tillstånd. Syfte: Syftet var att belysa hur personer som genomgått cystektomi på grund av urinblåsecancer upplevde att det dagliga livet påverkades. Metod: En litteraturstudie har gjorts där 15 vetenskapliga artiklar har granskats. Resultat: Personerna drabbades av olika problem efter cystektomin. Urinproblem, buk- och avföringsproblem och livsförändring var tydliga, men även problem med en förändrad kroppsuppfattning och problem med det sociala stödet kom fram. Slutsats: Det är olika faktorer som påverkar det dagliga livet efter en cystektomi. Kunskap i hur personerna kan reagera är viktig för sjuksköterskan, för att kunna bemöta problemen och ge råd och stöd om olika copingstrategier för att hantera situationen. Då kan individuell omvårdnad ges, utifrån varje persons behov.

  Tilldelningsdatum2013-feb.-19
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnna-Carin Attåsen (Handledare)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Nyckelord

  • urinblåsecancer
  • stöd
  • coping
  • dagligt liv

  Citera det här

  '