Hur elever förhåller sig till skönlitteratur - ett bokprojekt i skolår 2 och 3

 • Marie Esbjörnsson
 • Tony Holmesson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med detta examensarbete är dels att genomföra ett bokprojekt, dels att se huruvida elever inom områdena kunskap, empati och fantasi kan få ett aktivt förhållningssätt till de skönlitterära texter de mötte under bokprojektet. Litteraturpedagogiska metoder hämtade från Chambers, Dysthe, Molloy och Rosenblatt utgör den teoretiska grunden till detta arbete. Genomförandet av projektet gjordes i två klasser, skolår 2 och 3. Intervjuer, boksamtal, läsloggsskrivande och egna dagboksanteckningar har utgjort underlag för resultatet. Den empiriska delen begränsades till fem veckor och informanterna utgjordes av 47 elever. Det material som samlades in indikerade att dessa elever, som grupp betraktat och genom sitt sätt att uttrycka sig om skönlitteratur, visade på ett aktivt förhållningssätt till dessa texter.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '