Hur elever i de tidigare skolåren använder sig av skrivandet

 • Carola Ramming
 • Anna-Karin Stenshammar

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Detta examensarbete handlar om skolans syn på elevers skrivande samt hur eleverna själva ser på sitt eget skrivande och på vilka sätt de använder sig av det. Det har visat sig att det inte har förekommit mycket forskning när det gäller barns skrivande. För att ta reda på elevernas eget förhållande till att skriva har vi gjort både en kvantitativ och en kvalitativ undersökning av elever i skolår 1-4. Genom intervjuer har det framkommit att de flesta eleverna är positivt inställda till att skriva. Majoriteten av eleverna tyckte också att de skriver ganska bra. Undersökningen visar även att det är viktigt för eleverna att någon läser det de skriver. När det kom till stavning vad det drygt hälften som tyckte att det var viktigt att stava rätt, men om texten har en mottagare ansåg eleverna stavningen mera betydelsefull.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '