Hur förklaras förväntningar på partnerskap?
: en studie om auktoriserade revisorers förväntningar på befordran till partnerskap

 • Robin Persson
 • Kristoffer Andersson

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Partnerskap legitimeras av revisionsbyråer som ett verktyg för att motivera och behålla kompetent personal. Denna studie har riktat sig till auktoriserade revisorer som inte är partners för att undersöka deras förväntningar på befordran till partnerskap. Deras förväntningar undersöks eftersom forskning indikerar att människor agerar utifrån sina förväntningar. Genom att förklara revisorers förväntningar på partnerskap kan större förståelse skapas för deras agerande i arbetslivet.

  Syftet med studien är att förklara auktoriserade revisorers förväntan på befordran till partnerskap. Detta syfte har uppfyllts genom en enkätundersökning och en pilotstudie bestående av åtta intervjuer.

  Studien visade att auktoriserade revisorer förväntar sig att affärsmässiga faktorer som intäktsgenerering och föra in nya klienter har störst påverkan på deras möjlighet att bli partner. Revisorernas förväntningar på partnerskap kan förklaras genom flera olika variabler. Förväntningarna skiljde sig främst åt beroende på revisorernas erfarenhet och storleken på byrån de arbetade på. Detta resultat skiljer sig ifrån tidigare forskning som främst fokuserat på att förklara revisorers förväntningar på befordran och partnerskap genom skillnader i kön.

  Tilldelningsdatum2015-aug.-06
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSven-Olof Collin (Handledare) & Torbjörn Tagesson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • befordran
  • partner
  • revisorer
  • karriär
  • förväntningar

  Citera det här

  '