Hur förklaras nordiska detaljhandelsföretags arbete med hållbarhetsredovisning?

 • Camilla Carlsson
 • Emelie Juliusson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Publicering av hållbarhetsredovisningar blir allt vanligare. Med vetskapen om att det är en frivillig handling för alla företag förutom de statligt ägda, kan man ställa sig frågan: varför väljer företag att hållbarhetsredovisa? Hur kan detta komma sig när vanliga konsumenter inte intresserar sig för ett företags årsredovisningar där hållbarhetsredovisningen oftast publiceras? En tänkbar anledning till att företag hållbarhetsredovisar är att de utåt vill visa ett socialt ansvarstagande, men samtidigt visar forskning att konsumenter inte läser företags redovisningar. Därför ställde vi frågan: Hur förklaras nordiska detaljhandelsföretags arbete med hållbarhetsredovisning?

  Syftet med denna studie är att förklara omfattningen och innehållet av in-formation som ges ut av detaljhandelsföretag, beroende på storlek, industri, lönsamhet, ägarstruktur och ägaridentitet.

  Av de 58 företagen som granskats i denna uppsats har samtliga företag, i mer eller mindre omfattning, redovisat om sitt arbete med sociala- och miljöfrågor i sina årsredovisningar.

  I undersökningen har variablerna storlek, avkastning på eget kapital, ägarstruktur samt totalt avslöjande använts. Från början var tanken att även ta med variabeln ägaridentitet men när vi hade börjat undersöka företagens hållbarhetsredovisningar märkte vi att nästan alla de som vi hunnit undersöka var privatägda och insåg då att det inte hade gett något märkbart resultat och då bestämde vi oss för att inte ta med den variabeln över huvudtaget. Till en början fanns även variabeln bransch med i undersökningen men det visade sig finnas för få observationer inom varje delbransch för att få fram någon statistik.

  Resultaten som framkom av undersökningen var att det finns ett samband mellan ett företags storlek och dess utlämnade av frivillig hållbarhetsredovisning, alltså gav undersökningen stöd till hypotes 1. Däremot visade undersökningen inte något stöd för övriga hypoteser vilka menar att det finns en positiv relation mellan företagets lönsamhet och utlämnandet av frivillig hållbarhetsredovisning samt mellan företagets ägarstruktur och dess utlämnande av frivillig hållbarhetsredovisning.

  Tilldelningsdatum2012-dec.-03
  OriginalspråkSvenska
  HandledareJan Svanberg (Handledare) & Timurs Umans (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Citera det här

  '