Hur förskollärare hanterar konflikter
: En studie om socialt hållbar konflikthantering

 • Emma Bech
 • Pauline Ahlbom

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Syftet med studien är att utveckla kunskap om hur förskollärare hanterar konflikter mellan barn i förskolan för en social hållbarhet. Studien inspireras av en etnografisk metod där observationer används som insamlingsmetod. Urvalet består av en verksam förskollärare i södra Sverige. Förskolläraren arbetar med barn i åldrarna tre till sex år. Materialet analyseras med hjälp av Cohens konfliktpyramid (1995). Konfliktpyramiden används på ett teoriprövande vis för att diskutera om den är en lämplig arbetsmodell i arbetet med konflikter på förskolan för en social hållbarhet. Studiens resultat gav fyra olika teman för konflikthantering, dessa är förebyggande arbete, stöttning, medling och med uppmaningar. Diskussionen ledde fram till slutsatsen att Cohens konfliktpyramid (1995) är en lämplig arbetsmodell för att få syn på huruvida förskollärare arbetar socialt hållbart eller inte.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareLars-Erik Nilsson (Handledare), Susanne Thulin (Bedömande lärare) & Maria Rosberg (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • förskola
 • förskollärare
 • konflikt
 • konflikthantering
 • konfliktpyramid
 • social hållbarhet
 • hållbar utveckling

Citera det här

'