Hur framställs funktionsvariationer i svensk skönlitteratur för barn?
: Användning i skolans värdegrundsarbete

  • Isac Ringström

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med denna studie är att undersöka hur funktionsvariationer framställs i sju svenska skönlitterära böcker från ett folkbibliotek i mitt närområde för att få en ökad förståelse för skönlitteratur om funktionsvariationer samt om dessa böcker skulle kunna användas i skolans värdegrundsarbete. De forskningsfrågor som ställs är: Vilka typer av funktionsvariationer och vilken tematik gestaltas i böckerna? samt Vilka möjligheter till didaktiska samtal om funktionsvariationer ger böckerna uttryck för? Studien genomfördes med en textanalys av innehållet i böckerna, som därefter bearbetades med hjälp av det teoretiska perspektivet om inkluderande och engagerande litteratur. Resultaten visar att kategorier som kognitiva, fysiska och sensoriska funktionsvariationer gestaltas i skönlitteraturen. Därvid framför resultaten att tematiken vänskap är ledande i fem böcker, medan familjerelationer och äventyr gestaltas i varsin bok. I undersökningen visar analysen att fem böcker har en didaktisk inriktning att undervisa om ämnet funktionsvariationer, medan två skönlitterära böcker är inriktade på njutning där funktionsvariationen går relativt obemärkt i respektive berättelse. Slutsatser som dras av studien handlar om vidden av funktionsvariationer som kan gestaltas i skönlitteratur samt att böckerna ger uttryck för olika möjligheter till didaktiska samtal om funktionsvariationer, till exempel genom inslag om mänskliga rättigheter och vad det innebär att vara annorlunda, vilket motsvarar centrala frågor som kan vävas ihop med skolans värdegrundsarbete.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareStefan Jacobsson (Handledare), Christoffer Dahl (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • funktionsvariation
  • skönlitteratur
  • barnlitteratur
  • värdegrund
  • karaktär
  • årskurs 1-3

Citera det här

'