Hur fungerar det med företagshälsovården egentligen?
En kvantitativ studie om hur anställda uppfattar att samarbete kring hälsofrämjande insatser fungerar

 • Daria Witaszczyk
 • Linn Blomberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Arbetsplatsen är en arena där det finns goda möjligheter att arbeta hälsofrämjande. Inom äldreomsorgen finns det både utmaningar och möjligheter när det gäller att förändra arbetssituationen och på så vis förbättra de anställdas hälsa. För att underlätta detta arbete kan arbetsplatsen ta hjälp av externa samarbetspartners, till exempel företagshälsovården. Syftet med studien var att ta reda på hur de anställda inom äldreomsorgen i en kommun i södra Sverige uppfattar att samarbetet kring hälsofrämjande insatser mellan deras arbetsplats och företagshälsovården fungerar. Datainsamlingsmetoden som användes i denna studie var enkäter utdelade till alla 345 fast anställda. Svarsfrekvensen blev 49 procent. Resultatet visade att personalen uppfattade samarbete mellan chefen och företagshälsovården som bra men att det var obefintligt mellan dem själva och företagshälsovården. De anställda anser att samarbetet kan utvecklas genom bättre kommunikation och information. Slutsatsen som dras i denna studie är att cheferna bör tydligöra företagshälsovårdens roll i det hälsofrämjande arbetet. Genom välfungerande kommunikation och bra informationsspridning kan samarbetet mellan cheferna, de anställda och företagshälsovården förbättras.

  Tilldelningsdatum2012-maj-21
  OriginalspråkSvenska
  HandledareBengt Selghed (Handledare), Ingemar Andersson (Handledare), Göran Ejlertsson (Examinator) & Elisabet Malmström (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Folkhälsopedagogiskt program

  Högskolepoäng

  • 30 hp

  Nationell ämneskategori

  • Annan hälsovetenskap (30399)

  Nyckelord

  • äldreomsorg
  • företagshälsovård
  • arbetsplats
  • hälsofrämjande
  • kommunikation
  • samarbete

  Citera det här

  '