Hur fysiklärare gör fysik intressant för både pojkar och flickor från skolår sex till nio

 • Kicki Leimer
 • Johan Wikström

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Hur arbetar lärare, från skolår sex till nio, för att få elever mer intresserade av fysik? Syftet med arbetet är att ge fysiklärare med elever i alla årskurser bakgrund och exempel på hur läraren kan göra fysiken mer ”elevvänlig”. Författarna undersöker genom enkäter samt därefter intervjuer vilka arbetssätt lärare, med elever i skolår sex till nio, väljer för att få elever mer intresserade av fysik. Undersökningen omfattar även ifall lärarna ser skillnader, under fysiklektionerna, mellan flickors och pojkars attityder, intresse och arbetssätt.

  Resultaten från undersökningen visar att lärarna uppfattar skillnader i pojkars och flickors arbetssätt. Respondenterna visar även att andra faktorer inverkar på elevers inlärning i fysik såsom trygghet i gruppen och laborationer.

  De slutsatser författarna dragit är att laborationen har ett mångfacetterat användningsområde samt att de fysiklärare som enbart har traditionella metoder på fysiklektionerna kan hämma elevers intresse för fysik.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '