Hur hanterar skolor hot och våld?
: En fallstudie av ansvarsfördelning och implementering av riktlinjer på skolan

 • Vilhelmine Malmberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Tilldelningsdatum2010-nov.-22
  OriginalspråkSvenska
  HandledareWeddig Runquist (Handledare) & Sven-Erik Olsson (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Socialt arbete (50402)
  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • hot
  • våld
  • skola
  • riktlinjer
  • implementering
  • organisering

  Citera det här

  '