Hur integreras fosterhemsplacerade barn i fosterhem?

 • Orinta Mazrimaite
 • Angelica Michanek

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Tilldelningsdatum2011-juni-16
  OriginalspråkSvenska
  HandledareWeddig Runquist (Handledare) & Elizabeth Martinell Barfoed (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Socionomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Socialt arbete (50402)

  Citera det här

  '