Hur inverkar verbala konfidensbedömningar på numeriska konfidensbedömningar?
: En experimentellstudie

 • Rebecca Glamheden
 • Lisa Cederquist

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

I denna studie undersöktes hur realismen i vittnens numeriska konfidensbedömningar av sina

minnesutsagor påverkades av om de först fick uttrycka graden av säkerhet med ord i en

verbal konfidensbedömning och sedan i siffror i en numerisk konfidensbedömning, jämfört

med om vittnen enbart fick göra en numerisk konfidensbedömningar. Deltagarna fick se en

filmsekvens och därefter besvara frågor om filmen i en enkät. Dryga hälften av deltagarna

fick göra numeriska konfidensbedömningar medan andra hälften fick besvara en likadan

enkät fast med både verbala- och numeriska konfidensbedömningar.

Vi fann inga signifikanta skillnader för de olika undersökta beroendemåtten korrekthet, konfidens, överkonfidens och

kalibrering. Dock tydde resultaten på att den verbala- och numeriska konfidensbedömningen var associerad med en något sämre korrekthet av minnesprestation, med en något högre grad av överkonfidens samt en sämre kalibrering än för den betingelse som enbart är numerisk. 

Tilldelningsdatum2016-okt.-20
OriginalspråkSvenska
HandledareMarcus Johansson (Handledare) & Peter Jönsson (Examinator)

Kurser och ämnen

 • Psykologi

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Psykologi (501)

Nyckelord

 • kalibrering
 • konfidensbedömning
 • metaminne
 • realism
 • underkonfidens
 • vittne
 • överkonfidens

Citera det här

'