Hur kan barn/elever påverkas av att gå i en svensk skola i utlandet? – möjlighetens skola?

 • Anna Frieberg
 • Therése Lundh

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Den här uppsatsen belyser barns/elevers uppfattningar och tankar kring den kinesiska kulturen. Men även hur Swedish School Beijing tar till vara på den nya kulturen i undervisningen. Vidare belyser den om svenska elever i utlandet får möjlighet till en likvärdig utbildning som de eleverna i Sverige får. Uppsatsen upplyser även er läsare om hur lärarna arbetar på Swedish School Beijing och i den mån de tar tillvara på den nya kultur som barnen/eleverna möter i Kina. I litteraturdelen tas det upp vilka olika kulturkrockar som kan uppstå vid flytt till ett nytt land med ny och annorlunda kultur. Det tas även upp hur de språkliga kontrasterna och hur den sociala biten påverkar barnen/eleverna. Undersökningen består av fem lärarinformanter och elva elevinformnater. En kvalitativ studie har genomförts med två frågeformulär anpassade till de olika undersökningsgrupperna. I diskussionen dras likheter mellan Vygotskijs teori, litteraturen och lärarnas/elevernas resultat. Resultatet av undersökningen är att barn/elever påverkas både positivt och negativt av att gå på en svensk skola i utlandet. Det har kommit fram att elever tycker det är intressant och spännande att leva i en ny och annorlunda kultur, men samtidigt har det sina baksidor och kulturkrockar. Då lärarna på skolan bidrar genom undervisningen till att förenkla anpassningen till den nya kulturen, får barnen/eleverna hjälp att bearbeta de intryck som kan förekomma. Skolan anser det som viktigt att ta till vara på den svenska kulturen och det svenska språket, vilket krävs för att ta till sig en ny kultur och ett nytt språk. Lärarna belyser att svenska elever i utlandet får en likvärdig utbildning utomlands, det här för att skolan följer och arbetar efter den svenska läroplanen.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '