Hur kan företags val att inte anlita en revisor förklaras?
: en studie gjord i efterdyningarna av avskaffandet av revisionsplikten i Sverige den 1 nov 2010

 • Christoffer Kempengren
 • Susanne Lundin

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Efter avskaffandet av revisionsplikten för små företag i Sverige, den 1:e november 2010, har många små företag valt att inte anlita en revisor. Den främsta orsaken till detta torde vara kostnaden men eftersom det finns flera fördelar med revision undrar man om det finns andra bakomliggande orsaker. Syftet med denna uppsats är att förklara vilka faktorer som påverkar små företags val att inte anlita en revisor, samt om dessa små företag har något gemensamt.

  Studien fokuserar på således hur företag uppfattarna fördelarna med revision men vänder på argumenten och ställer frågan varför, trots de uppenbara fördelarna, företag väljer att inte anlita en revisor.

  Via ett positivistisk vetenskapligt perspektiv, genom en deduktiv undersökning baserad på befintlig teori används av en kvantitativ metod för att samla empirisk data. En undersökning av totalt 400 enkäter skickades ut och av dessa gav 82 fullständiga svar. Hälften av frågeformulären skickades ut till små bolag som inte anlitar en revisor och hälften till de som anlitar en revisor.

  Enligt resultatet av vår studie kan vi finna statistiska samband bland alla våra tre hypoteser. Det vill säga det finns ett samband mellan uppfattningen om revisionens kostnad, värde respektive behov och slopandet av revision. Studiens resultat visar även att behovet av revision ökar i enlighet med att ett företags storlek ökar. Resultatet presenteras i huvudsak genom data och tabeller. Förslag för framtida forskning är exempelvis att bredda studien och testa enkäten på andra intressenter för att få deras syn på nyttan med revision.

  Revisorns roll och förtroende har skadats av finansiella skandaler och liberalisering. Denna studie visar dock att tre år efter avskaffandet av revisionsplikten i Sverige - så efterfrågar fortfarande företag revisorer.

  Tilldelningsdatum2013-aug.-07
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePernilla Broberg (Handledare) & Timurs Umans (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • avskaffandet av revisonsplikt
  • kostnad
  • värde
  • behov
  • aktiebolag
  • revisor

  Citera det här

  '