Hur kan matematiksvårigheter identifieras och kartläggas? En studie om hur skolan kan arbeta för att upptäcka och kartlägga elever i matematiksvårigheter skolår 1-5, samt specialpedagogens roll i detta

 • Ann-Marie Blomqvist-Magnusson
 • Liselott Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna studie var att undersöka hur skolan kan arbeta för att följa elevens matematikutveckling och hur skolan kan identifiera och kartlägga elever i matematiksvårigheter i skolår 1-5. Med hjälp av litteratur och aktuella forskningsrapporter sökte vi kunskap om utvecklingsprocessen i matematik, orsaker till matematiksvårigheter och olika kartläggningsmetoder. I vår kvalitativa studie ville vi även ta reda på vilken roll specialpedagogen hade i detta arbete. Det är viktigt att följa elevernas matematikutveckling och tidigt upptäcka deras starka och svaga sidor, för att kunna ge dem rätt bemötande. Resultaten från vår studie visade att det i första hand var klasslärarnas uppgift att följa elevernas matematiska utveckling och därmed upptäcka och identifiera elever i matematiksvårigheter. Specialpedagogerna var sällan involverade i kartläggningen av elevernas matematikutveckling, de var mera inriktade på elevernas språkutveckling. Endast de specialpedagoger som hade en vidareutbildning i matematik konsulterades för handledning till klasslärarna i kartläggningsarbetet. Vi fann också att samtliga pedagoger saknade och efterfrågade bra och enkla kartläggningsmetoder, helst gemensamma för hela skolan eller kommunen.

  Tilldelningsdatum2005-juli-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '