Hur kan pedagogerna stödja elever med koncentrationssvårigheter inom klassens ram?

 • Catharina Engberg
 • Jessica Pyykkö

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Hur kan pedagogerna stödja elever med koncentrationssvårigheter? Hur kan pedagogen i klassen skapa ett klimat i klassrummet som passar alla elever?

  Genom att intervjua sju pedagoger på fem olika skolor har vi fått deras perspektiv och syn på de här frågorna. Resultatet från våra intervjuer visar att pedagogerna är beroende av varandra för att miljön i skolan ska gynna alla elever. De intervjuade pedagogerna anser att eleverna med koncentrationssvårigheter är i behov av trygghet vilket de får genom struktur i klassrummet. Detta uppnådde pedagogerna på olika sätt beroende på om eleverna befann sig i en vanlig skola eller på en resursskola. Eleverna på resursskolan hade mer tid med pedagogen och en lugnare miljö än de elever som fanns kvar i den vanliga skolan. Undervisningsmetoderna i klasserna var att hålla eleven sysselsatt, ge snabb respons samt att motivera eleven genom att ge dem belöningar i form av till exempel en rolig aktivitet. Alla pedagogerna arbetade medvetet med att öka motivationen till inlärning samt koncentrationsförmågan hos elever med koncentrationssvårigheter.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '