Hur kan vi på bästa sätt klara av vår nya vardag tillsammans?
: Ett underlag för utvärdering av ett projekt som syftar till att stödja relationen mellan personer med demens och deras närstående

 • Cecilia Jönsson
 • Marie Jönsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Demens är ett sjukdomstillstånd som innebär en bestående nedsättning av kognitiva funktioner. Därför behöver personer med demenssjukdom och närstående stöd för att klara vardagen bättre. Syfte: Syftet var att tillsammans med en personalgrupp vid en dagsjukvårdsenhet utarbeta ett underlag för en kommande utvärdering av ett projekt vars syfte var att ge stöd i relationen mellan personer med demenssjukdom och deras närstående. Metod: Studien genomfördes med deltagarbaserad aktionsforskning med en fokusgruppsintervju och en enskild intervju. Deltagarna var en personalgrupp på en dagsjukvårdsenhet. Resultat: Dagsjukvårdsenheten önskade stödja relationen mellan personer med demenssjukdom och deras närstående. Stödet planeras genomföras vid fem tillfällen under fem veckor. Dessa fem tillfällen har olika teman som handlar om hur paren kan hantera vardagen på ett annat sätt. Genom dessa tillfällen har dagsjukvårdsenheten som mål att exempelvis underlätta vardagen för paren. Diskussion: Ett av de centrala fynden var att personer med demenssjukdom och deras närstående behöver både individuellt och gemensamt stöd i relationen. Ett annat fynd var att personalguppen är av den åsikten att vardagen kan underlättas om paren får ta del av andras erfarenheter. En samordnad stödform mellan kommun och landsting kan underlätta för att kunna ge bästa stöd till personer med demenssjukdom tillsammans med närstående.

  Tilldelningsdatum2010-mars-30
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLena Larsson (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 22,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • demenssjukdom
  • närstående
  • relation
  • stöd
  • deltagarbaserad aktionsforskning
  • utvärderingsunderlag

  Citera det här

  '