Hur kommersiella är vi?
: en studie om hur identitet påverkar revisorernas uppfattning av kommersialisering i revisionsbyråerna.

 • Peter Skog
 • Emily Theodorsson

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Syfte: Syftet med denna studie är att förklara hur professionell och organisatorisk identitet påverkar revisorernas uppfattning av kommersialisering i revisionsbyråer. Vidare vill vi se om det finns eventuella skillnader mellan nämnda identiteter och hur de påverkar revisorernas uppfattning av kommersialisering i revisionsbyråer och om uppfattningen är positiv eller negativ.

  Teoretiskt perspektiv: Studien utgår ifrån marknadsföringslitteratur med fokus på kommersialisering samt teori om professionell identitet från främst organisatorisk forskning.

  Empirisk metod: En kvantitativ metod har använts för att kunna analysera revisorernas svar från en enkät. Vid analys av data har Pearson korrelationsmatris och multipel linjär analys använts. Totalt har 374 svar från revisorer i Sverige analyserats.  

  Resultat: Det empiriska resultatet av studien tyder på att både professionell och organisatorisk identitet har en positiv påverkan på revisorernas uppfattning av kommersialiseringen i revisionsbyråerna.

  Tilldelningsdatum2013-aug.-28
  OriginalspråkSvenska
  HandledareTimurs Umans (Handledare), Pernilla Broberg (Handledare) & Anders Grönlund (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • revisionsbyrå
  • revisor
  • kommersialisering
  • professionell identitet
  • organisatorisk identitet
  • orientering
  • icke-revisionsrelaterade tjänster

  Citera det här

  '