Hur kommunicerar banker om hållbarhet?
: en innehållsanalys av CSR- och hållbarhetsrapporter av svenska banker

 • Ida Haglund
 • Martina Karlsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Begreppen hållbarhet och CSR, corporate social responsibility, ses båda som ett sätt för ett företag att ta socialt ansvar för samhället och samtidigt minimera risker för oväntade händelser. Bankernas roll i att bidra till en hållbar utveckling är betydande på grund av sin förmedlande roll i ekonomin. Bankerna har en stor inverkan på den ekonomiska utvecklingen i världen. Därför anses det viktigt vad som rapporteras i bankernas CSR och hållbarhetsrapporter för att få reda på vad som är betydande inom banksektorn.

  Syftet med studien är att beskriva och analysera hur Sveriges banksektor upplyser information kring begreppen CSR och hållbarhet. Granskning av banksektorns årsredovisningar och separata CSR- och hållbarhetsrapporter har därför gjorts för att undersöka hur hållbarhet framställs och hur kommunikation sker kring begreppen CSR och hållbarhet.

  Resultatet av studien visar att hållbarhet framställs och kommuniceras på ett likartat sätt i bankernas CSR- och hållbarhetsrapporter. Mycket av den frivilliga informationen som redovisas i rapporterna framhävs som väldigt positiv. Det uttrycks även att förtroende skapas genom att ha en relation till omgivningen och att relationen och förtroendet ska vara på lång sikt. Det är en del av kommunikationen som beskriver hur banker uttrycker begreppet hållbar verksamhet.

  Vi valde att analysera bankernas CSR- och hållbarhetsrapporter. Förslag på fortsatt forskning kan vara att vända studiens utgångspunkt från banken till läsarna för att undersöka ifall bankernas CSR- och hållbarhetsrapporter uppfyller läsarnas krav och förväntningar. En jämförelse skulle kunna vara mellan vad bankerna anser är hållbarhet och vad läsarna anser är hållbarhet. Studien kan använda sig av en fokusgrupp som representerar läsarna som analyserar bankernas CSR- och hållbarhetsrapporter. 

  Tilldelningsdatum2014-nov.-27
  OriginalspråkSvenska
  HandledareDaniela Argento (Handledare) & Pernilla Broberg (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • hållbarhet
  • ekonomisk rapportering
  • icke-finansiell rapportering
  • hållbarhetsredovisning
  • corporate social rapportering i finansinstitut
  • banker

  Citera det här

  '