Hur mångfald i styrelsen påverkar den finansiella prestationen i svenska tillväxtbolag listade på First North Growth Market
: En kvantitativ studie om tillväxtbolagens mångfald i styrelsen och dess påverkan på den finansiella prestationen

 • Sermed Al-Shakargi
 • Ardit Sakipi

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka hur mångfald i styrelsen påverkar den finansiella prestationen för svenska tillväxtbolag listade på First North Growth Market. Tillväxtbolag står för hälften av hela arbetssysselsättningen och produktionen i höginkomstländer och utgör därmed en betydelsefull roll i samhället. Under de rådande omständigheterna med Covid-19 pandemin, drabbas företagens ekonomi och riskerar likvidation. En avgörande faktor för att tillväxtbolag ska fortsätta växa och överleva ekonomiska svårigheter, är styrelsens sammansättning. Därav studiens fokus på mångfald i styrelsen och dess påverkan på den finansiella prestationen i form av ROA och Tobins Q för svenska tillväxtbolag. Vidare har denna studie tillämpat agentteorin och The Upper Echelon Theory för att skapa förståelse kring kopplingen mellan styrelsens sammansättning, den finansiella prestationen och beslutsfattandeprocessen.Studien grundar sig i en kvantitativ forskningsansats tillsammans med ett positivistiskt synsätt, vilket gör det möjligt för resultatet att generaliseras. Studiens datainsamling består av 40 svenska tillväxtbolag listade på First North Growth Market. Resultatet i denna studie visar att mångfald inom kön i styrelsen påverkar den finansiella prestationen i form av ROA positivt. Vidare finner studien inget signifikant samband mellan ursprung, utbildning och den finansiella prestationen.

Tilldelningsdatum2021-sep.-06
OriginalspråkSvenska
HandledareElias Bengtsson (Handledare), Emil Numminen (Examinator) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Bank och finans

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Ekonomi och näringsliv (502)

Nyckelord

 • tillväxtbolag
 • finansiell prestation
 • tobins q
 • roa
 • mångfald
 • styrelse
 • first north growth market

Citera det här

'