Hur mår gymnasieflickorna?
: en kvalitativ studie om flickors tankar kring kroppsideal, levnadsvanor och utseende

 • Miran Sinanovic

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2018-aug.-27
OriginalspråkSvenska
HandledareÅsa Bringsén (Handledare) & Bengt Åhgren (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Folkhälsopedagogiskt program

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

Nyckelord

 • kroppsideal
 • kroppsuppfattning
 • levnadsvanor
 • sociala medier
 • gymnasieflickor
 • hälsa
 • psykisk ohälsa

Citera det här

'