Hur objektiv är läroboken? - Hur framställs Islam, ”araben” och ”arabvärlden” i ett antal svenska historieläroböcker?

 • Rickard Wozniak
 • Håkan Söderholm

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Där här uppsatsens huvudsakliga fokus ligger på att analysera ett litet antal exemplar av svenska historieläroböcker för högstadiet och gymnasiet. Ämnet för analysen är det som kallas för orientalism eller hur Edward Said poängterade hur han tyckte att de västerländska akademiska institutionerna hade gjort den orientaliska världen till en västerländsk diskurs som de använde som medel för att definiera araben och arabvärlden utifrån. Said poängterade det specifika sätt på vilken arabvärlden porträtterades i västvärlden av akademiker, i läroböcker och olika typer av visuell media. Said menade att detta västerländska synsätt var i grunden falskt och hans motivation att föra fram sitt budskap resulterade i hans välkända verk Orientalism. I detta verk poängterade han diskursens makt och hur man genom denna skapade föreställningar som hade arbetat sig in i det västerländska kollektiva minnet. I den här uppsatsen ämnar vi därför ta oss en titt på araben och arabvärlden porträtteras i svenska historieläroböcker och i anslutning till detta diskutera, ur ett lärandeperspektiv, de komplikationer som kan uppstå på grund av hur ett givet ämne, må det vara historia, kultur, religion, folk etcetera, behandlas i ett informationssammanhang.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '