Hur påverkar föräldrars beteenden i nyckelsituationer depressiva känslor hos ungdomar, i jämförelse med allmänna uppfostransstilar?

 • Mimmi Olsson
 • Sandra Wik

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Är sambandet mellan ungdomars depressiva känslor och föräldrars beteenden i nyckelsituationer större än sambandet mellan depressiva känslor och allmänna uppfostransstilar? Detta har vi undersökt genom att låta 108 högstadieelever fylla i en enkät och sedan analysera deras svar genom hierarkisk regression. Tidigare forskning har påvisat att positiva beteenden är viktiga när det gäller föräldrars uppfostran och depressiva känslor hos ungdomar. Uppvisandet av positiva beteenden verkar dock inte likaviktiga som avsaknaden av dem. Vi har i vår studie gått ännu ett steg längre och våra resultat visar på att hur föräldrar beter sig i nyckelsituationer har större betydelse för depressiva känslor hos ungdomar än vad allmänna uppfostransstilar har. Resultatet stödjer tidigare teorier som pekat mot att det kan finnas specifika nyckelsituationer där föräldrars reaktioner påverkar depressiva känslor hos ungdomar.

  Tilldelningsdatum2011-maj-03
  OriginalspråkSvenska
  HandledareGowert Masche (Handledare) & Georg Stenberg (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Psykologi (501)

  Nyckelord

  • uppfostransstilar
  • depression
  • ungdomar

  Citera det här

  '