Hur påverkar kön och position lojalitet?
: En kvantitativ studie om lojalitet hos individen i den svenska revisionsbranschen

 • Laura Hisenaj
 • Arrita Meshekrani

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Lojalitet är ett välomtalat och välutforskat ämne i dagens samhälle. Idag beskrivs begreppet som komplext och det saknas en samhällsaccepterad definition. I organisationer anses lojalitet vara en viktig faktor för det ekonomiska resultatet, varför det ansågs relevant och intressant att studera lojalitet i svenska organisationer, och mer specifikt i den svenska revisionsbranschen.

  Studien baseras på ett flertal tidigare teorier som introducerar en lojalitet till organisationen och en lojalitet till den egna professionella tillväxten. I den patriarkala och hierarkiska revisionsbranschen har därmed kön och position undersökts som påverkansfaktorer till de presenterade lojalitetstyperna. Med två påverkansfaktorer undersöktes sambandet med en kvantitativ metod i form av enkäter.

  Undersökningen visade att oaktat branschens struktur är det individens egenskaper som påverkar lojaliteten i organisatoriska sammanhang. Kön och position visades således inte ha någon betydelse för lojaliteten.

  Tilldelningsdatum2017-juni-21
  OriginalspråkSvenska
  HandledareElin Smith (Handledare), Sven-Olof Yrjö-Collin (Examinator) & Eva Gustavsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • lojalitet
  • revision
  • kön
  • könsegenskaper
  • position

  Citera det här

  '