Hur påverkar olika ledarskapsstilar ambidexterity i revisionsbyråer?

 • Shqiponja Metaj
 • Mattias Nilsson

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  En förutsättning för att revisionsbyråer skall överleva, är att lägga fokus på både förbättring och förnyelse av tjänster och produkter. Detta för att företag kontinuerligt behöver anpassa sitt utbud till den externa miljöns skiften och föränderliga efterfrågan.

  Syftet med denna studie är att förklara hur integrerat ledarskap påverkar förmågan att uppnå ambidexterity i revisionsbyråer. Studien har för avsikt att utforska olika ledarskapsstilar och eventuella samband mellan dessa och ambidexterity i revisionsbyråer. Genom användning av relevant teori och angränsande litteratur som berör integrerat ledarskap och ambidexterity, har en modell tagits fram som undersöker kopplingar mellan de aktuella ledarskapsstilarna och ambidexterity i revisionsbyråer. Med hjälp av en enkätundersökning som skickades till auktoriserade och godkända revisorer, har modellen testats empiriskt. Detta resulterade i 141 svar, där 104 svar var fullständiga.

  Resultaten av studien indikerar att ingen av de testade ledarskapsstilarna kan signifikant förklara någon påverkan på ambidexterity, dock tyder resultatet på att en auktoriserad revisor har en negativ påverkan på ambidexterity i förhållande till en godkänd revisor. Tidigare forskning tyder på att ambidexterity påverkas av faktorer som inte berörs i denna studie. Möjligtvis  har dessa faktorer starkare påverkan på ambidexterity än integrerat ledarskap vilket kan vara anledning till varför något förklarande samband på området inte kunnat påvisas. Oavsett vad som styr ambidexterity verkar revisionsbyråer i en föränderlig miljö vilket medför att förbättringar av befintligt utbud är viktigt att fokusera på samtidigt som helt nya tjänster verkar behövas för långsiktig överlevnad.

   

  Kunskap vad gäller hur ledarskap påverkar ambidexterity kan medföra att revisionsbyråer får en inblick om vad som kan öka deras överlevnad. Genom en balans mellan exploaterande och utforskande innovationer, kan konkurrenskraften stärkas för byråerna.

   

  Nyckelord: Ambidexterity, innovation, exploaterande och utforskande innovation, ledarskap, integrerat ledarskap, revisionsbyråer, auktoriserad och godkänd revisor.

  Tilldelningsdatum2016-nov.-03
  OriginalspråkSvenska
  HandledareTimurs Umans (Handledare), Pernilla Broberg (Handledare) & Torbjörn Tagesson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Företagsekonomi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • ambidexterity
  • innovation
  • exploaterande och utforskande innovation
  • ledarskap
  • integrerat ledarskap
  • revisionsbyråer
  • auktoriserad
  • godkänd revisor

  Citera det här

  '