Hur påverkar personlighetsdrag användningen av digitala verktyg?
: En kvantitativ studie beträffande sambandet mellan personlighetsdrag och digitala verktyg

  • Selma Hasakovic
  • Jenny Nhuc

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

En digital utveckling sker i samhället just nu och speciellt i revisionsbranschen där
användningen av digitala verktyg har länge varit ett aktuellt ämne. Det har ändrat
revisionsprocessen från ett periodiskt arbetssätt till ett kontinuerligt arbetssätt.

Syftet med denna digitalisering av i revisionsbranschen har varit för att effektivisera
och förenkla revisionsprocessen.
Syftet med denna studie är att undersöka anledningarna till att revisorers
användning av digitala verktyg i revisionsprocessen skiljer sig från andra revisorer,
genom att studera personlighetsdrag hos revisorer. Detta undersöktes genom att
applicera femfaktor-teorin och jämföra revisorers användning av digitala verktyg
som en teoretisk referensram. Genom detta skapas en enkätundersökning som
skickas ut till auktoriserade revisorer i Sverige.

Resultatet av studien visar att digitala verktyg främst används under
granskningsfasen av revisionsprocessen. Studien finner dock inga avgörande bevis
för att personlighetsdrag direkt påverkar användningen av digitala verktyg. I stället
tyder resultaten på att kompetens spelar en betydande roll. Revisorer som har större
kunskap och utbildning och som uppfattar sig själva som skickliga på att använda
ett digitalt verktyg är mer benägna att använda det i stor utsträckning.

På det hela taget belyser denna forskning vikten av kompetens när det gäller
användningen av digitala verktyg i revisionsprocessen, snarare än att enbart förlita
sig på personlighetsdrag. Den ger värdefulla insikter för revisionsföretag och yrkesverksamma, och betonar behovet av kontinuerlig utbildning och utveckling
för att förbättra revisorernas digitala färdigheter och kompetens.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareElin Smith (Handledare), Heléne Tjärnemo (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

  • Personlighetsdrag
  • Femfaktormodellen
  • digitalisering
  • revisionsprocessen
  • digitala verktyg

Citera det här

'