Hur påverkas CellaVision DM1200:s förklassificering av leukocyternas infärgning?

 • Lina Andersson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Sammansättningen av leukocyter i perifert blod varierar med olika sjukdomstillstånd och analys av cellerna är avgörande vid diagnostisering och uppföljning av olika leukemier.  Manuell mikroskopering och utvärdering av leukocyterna är tidskrävande och inte alltid självklar eftersom det krävs personal med hög kompetens och erfarenhet för bedömning av cellerna. En tillförlitlig förklassificering av den manuella differentialräknaren CellaVision DM1200 är därför av stort intresse för att underlätta kvantifiering och klassificering av cellerna. För att se om instrumentets förklassificering påverkades av infärgningen undersöktes färglösningens inverkan genom ändringar i fosfatbuffertens pH. Blodutstryk som härstammade från 10 patientprov färgades in med buffertar med pH 6.0, 6.8 och 7.5. Studien visade på en god positiv korrelation i samtliga pH-justerade buffertar, men med bäst resultat för pH 6.0 och 6.8. CellaVision DM1200:s förklassificering av eosinofila granulocyter påverkades mest av pH ändringar, vilket kan förklaras av deras starkt acidofila granula. 

  Tilldelningsdatum2015-aug.-06
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLina Axelsson (Handledare) & Ann-Sofi Rehnstam-Holm (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Biomedicinska analytikerprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi (30402)

  Nyckelord

  • leukocyter
  • neutrofila granulocyter
  • eosinofila granulocyter
  • basofila granulocyter
  • monocyter
  • lymfocyter
  • omogna celler
  • automatiserade cellräknare
  • may grünwald-giema
  • romanowsky
  • fosfatbuffert
  • differentialräkning
  • cellavision dm1200

  Citera det här

  '