Hur påverkas digitala verktygens tillämpning av acceptansnivån?
: Med fokus på redovisningsbyråer inom Sverige

 • Marven Elias
 • Pontus Hansson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Den digitala utvecklingen går snabbt och utvecklas ständigt. För att som redovisningsbyrå inte hamna efter och tappa sin konkurrenskraft är det därför viktigt att implementera och applicera diverse digitala verktyg. Implementering och applicering av digitala verktyg är också en nödvändighet för att kunna ge värde till redovisningsbyråerna och deras klienter.

Syftet med studien är att undersöka hur digitala verktygens tillämpning inom redovisningsbyråer påverkas av acceptansnivån hos medarbetarna inom organisationerna. Studien vill bidra med större kunskap gällande digitala verktygs tillämpning inom redovisningsbyråer och hur det kan påverkas av acceptansnivån. Studiens empiri samlades in genom en kvantitativ undersökning i form av enkäter. Tillsammans med empirin användes tidigare forskning, samt teorierna RTC och TAM. Dessa teorier, tillsammans med tidigare forskning har använts för att ge en så utförlig och nyanserad analys som möjligt.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareTorsten Andersson (Handledare), Gert Paulsson (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Företagsekonomi
 • Redovisning och revision

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • resistance to change
 • technology acceptance model
 • digitalisering
 • digitala verktyg
 • acceptansnivå

Citera det här

'