Hur påverkas mellanchefers kompetensutvecklingsansvar av den organisationsstruktur de verkar inom?

 • Christian Brandgård

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Detta arbete avser huruvida mellanchefers kompetensutvecklingsansvar påverkas av den organisationsstruktur de verkar inom. Undersökningen är gjord inom polismyndigheten och omfattar kriminaljourens verksamhet i fyra polisområden i region syd. Undersökningens syfte är att uppmärksamma och synliggöra faktorer som påverkas av organisationsstrukturen. Målet är att skapa ett relevant underlag vad avser vidareutveckling och förbättring av kompetensutvecklingen inom polismyndigheten. Teorier om organisation, kompetens samt ledarskap har använts för att öka kunskapen och förståelsen kring det aktuella ämnesområdet. Empirin är insamlad med hjälp av en kvalitativ metod genom intervjuer med mellanchefer inom kriminaljouren. Resultatet samt analysen tar fram och synliggör ett antal faktorer som har betydelse för mellanchefers kompetensutvecklingsansvar. Dessa faktorer är främst riksdags- och regeringsbeslut, samt ekonomiska anslag.

  Tilldelningsdatum2006-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '