Hur patienter med obotlig cancer upplever palliativ omvårdnad

 • Cecilia Pereira
 • Teresia Ek

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Det beräknas att nästan var tredje person i Sverige kommer att få en cancerdiagnos i framtiden. Ungefär 40 % utav cancerfallen går inte att bota. Det finns en ökad förståelse för att den palliativa omvårdnaden är viktig för att fullända obotligt sjuka patienters välbefinnande. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur patienter med obotlig cancer upplever palliativ omvårdnad. Metod: Studien har genomförts som en allmän litteraturstudie. Litteraturstudien baserades på tio vetenskapliga artiklar som valts ut systematiskt, granskats och analyserats för att slutligen ge en bild över valt område. Resultat: Patienter som fick delta i sin palliativa omvårdnad och ha ett nära samarbete med sjuksköterskorna upplevde ett bättre humör, minskad oro och bättre livskvalité. Informationen från vårdpersonalen upplevdes ofta som intensiv. Patienterna uttryckte att de upplevde flera olika aspekter av lidande. Dessa var både fysiska och psykosociala. Patienterna upplevde att deras psykosociala behov var otillräckligt uppfyllda utav vårdpersonalen. Konklusion: För att uppnå en god palliativ omvårdnad är det betydelsefullt att som vårdpersonal skapa en fungerande kommunikation, bekräfta patienternas psykiska lidande och inte överge patienterna. Patienterna bör få uppleva att de är värdefulla individer även om de inte kan botas.

  Tilldelningsdatum2011-feb-09
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLena Larsson (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • palliativ omvårdnad
  • obotlig cancer
  • upplevelser

  Citera det här

  '