Hur patienter med onkologiska sjukdomar upplever kommunikation i mötet med sjuksköterskan
: en litteraturstudie

 • Ida Ericsson
 • Alexandra Olsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Hur kommunikation sker i vården är något som patienter är missnöjda med och brister i kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienter kan utgöra en säkerhetsrisk för patienter.  En tredjedel av Sveriges befolkning riskerar att någon gång drabbas av onkologiska sjukdomar, vilket gör dem till en stor patientgrupp att studera. Syftet: Syftet med studien var att beskriva hur patienter med onkologiska sjukdomar upplevde kommunikation i mötet med sjuksköterskan. Metod: En allmän litteraturöversikt gjordes med ett systematiskt tillvägagångssätt där två databaser med omvårdnadsperspektiv användes. Artiklarna analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys för att abstrahera det väsentliga för syftet. Resultat: Resultatet baserades på elva kvalitativa artiklar och kategorierna blev Viktiga beståndsdelar för optimal kommunikation samt Brister i kommunikationen. Det visade sig att patienter upplevde att informationen var en stor del av kommunikationen och att sjuksköterskans bemötande hade betydelse för den fortsatta kommunikationen i mötet. Det var dock inte innehållet i vad sjuksköterskan sa som patienterna ansåg vara mest betydelsefullt för kommunikationen utan på vilket sätt sjuksköterskan framförde det. Slutsats: De kunskaper som finns att hämta ifrån publicerad forskning behöver implementeras mer i den praktiska vården. Dock behövs ytterligare forskning för att förstå hur sjuksköterskan ska arbeta för att bättre tillvarata patienters upplevelser av kommunikation.

  Tilldelningsdatum2015-aug.-07
  OriginalspråkSvenska
  HandledareBritta-Lena Engström (Handledare) & Anneli Orrung Wallin (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • kommunikation
  • patienter
  • upplevelser
  • sjuksköterska
  • onkologi

  Citera det här

  '