Hur pedagoger ser på motorisk träning i skolverksamheten

 • Emelie Pilthammar
 • Jessica Stjernberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vad är motorik? Vad betyder ordet motorik?

  ”Håll dig lugn” och ”sitt stilla” är ofta ord som man stöter på från vuxna, framförallt i ett klassrum. Självförtroende, grov- och finmotorik, upptagning i medvetandet av sinnesintryck, koncentration och uthållighet, att kunna sitta stilla – allt har betydelse för en bra inlärning.

  Vårt syfte med arbetet är att ta reda på hur pedagoger ser på motorisk träning i skolverksamheten. Likväl även vad motorisk träning innebär för läs- och skrivutveckling och om och hur detta genomförs i skolan. Genom att öka vår förståelse och kunskap, som pedagoger, i ämnet kan vi utvidga förutsättningarna för att alla elever ska kunna utvecklas och prestera ett bättre genomsnitt av skolämnena.

  I vår undersökning tittar vi på vad som görs i skolan för att öka den motoriska träningen och hur pedagogerna arbetar med barn som har inlärningssvårigheter orsakade av motorisk nedsatthet. Undersökningen genomförs kvalitativt genom intervjuer med pedagoger verksamma både hos de yngre och äldre eleverna.

  Vårt resultat påvisar betydelse av skolorganisationen, pedagogisk utbildning och tidigare erfarenheter och kontinuerlig motorisk träning.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '