Hur pedagoger uppfattar begreppet en skola för alla
: Gruppintervjuer med olika yrkeskategorier verksamma i en f-6 skola.

 • Ingmari Svensson

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Studien är kvalitativ och utgörs av halvstrukturerade gruppintervjuer med olika yrkeskategorier verksamma i en f-6 skola (förskoleklass till och med årskurs 6). De olika yrkeskategorierna är alla pedagoger men verksamma inom olika områden, vilka är årskurs 1-3, årskurs 4-6, specialundervisning, förskola/fritidshem och elevvård.

  Syftet med studien är att undersöka hur olika yrkeskategorier verksamma i en f-6 skola ser på kunskap, skolans organisation och specialundervisning, i förhållande till de i läroplanen (Lpo 94) fastställda strävansmålen, att verka för en skola för alla

  I andra kapitlet i läroplanen (Lpo 94) talas det om strävansmål och uppnåendemål, där strävansmålen anger inriktningen på skolans arbete och där uppnåendemålen anger vad eleverna minst ska ha uppnått när de lämnar skolan. Strävansmålet är samhällets uppdrag till skolan och ska vara utgångspunkten för skolans planering. Det ska leda till diskussioner om kunskap och organisation i en skola för alla.

  I resultatdelen framkommer pedagogernas olika tankar kring kunskap, skolans organisation och s ecialundervisning, vilket i sin tur kan härledas till två perspektiv på kunskap, ett individperspektiv och ett relationsperspektiv. Individperspektivet utgår från vad eleven är, medan relationsperspektivet utgår från vem eleven är i förhållande till sin omgivning.

  Tilldelningsdatum2006-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '