Hur personer som fått stroke upplever sjuksköterskans omvårdnad

 • Elina Ottosson
 • Elin Ek

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Stroke är ett samlingsnamn som innefattar hjärninfarkt och hjärnblödning. Sjukdomen innebär ett akut insjuknande som kräver omedelbar vård. Dessa personer får mer eller mindre kroppsliga förluster som medför ett beroende. Därför är tidig mobilisering central redan i det akuta skedet eftersom symtomen kan förbättras med tiden. Sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig på strokeavdelningen. Omvårdnaden ska vara individuell och utgå från ett gott bemötande. Syfte: Syftet var att belysa hur personer drabbade av stroke upplevde sjuksköterskans omvårdnad under vårdtiden på sjukhus. Metod: Studien är litteraturstudie som baserades på tio kvalitativa vetenskapliga artiklar samt en artikel med både kvalitativa och kvantitativa data. Resultat: Fem kategorier sammanställdes, vilka var: information, tillgänglighet, beteende & förhållningssätt, tillit & relation samt värdighet & mänsklighet. Dessa kategorier var alla faktorer som ingick i sjuksköterskans omvårdnad. Slutsats: Stroke är en sjukdom som kan orska allvarliga men för livet. Under vårdtiden på sjukhus är dessa patienter beroende av omvårdnad och rehabilitering. Sjuksköterskan måste i omvårdnaden se hela människan och främja dennes autonomi och värdighet. Patienterna upplevde tidsbrist hos sjuksköterskorna, vilket de tyckte var negativt i omvårdnaden.

  Tilldelningsdatum2013-feb.-25
  OriginalspråkSvenska
  HandledareGabriella Nilsson (Handledare) & Gerth Hedov (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • stroke
  • patient
  • upplevelse
  • omvårdnad
  • sjuksköterska

  Citera det här

  '